Platforma Usług Elektronicznych e-Urząd Zduńska Wola umożliwia skorzystanie z usług Urzędu Miasta Zduńska Wola za pośrednictwem Internetu w zakresie m.in:

 • załatwiania spraw za pośrednictwem usługi ePUAP
 • zgłaszania interwecji
 • obsługi Budżetu Obywatelskiego
 • wysyłania przez Urząd Miasta komunikatów drogą elektroniczną i poprzez sms
 • konsultacji aktów prawnych
 • informacji nt. należności w zakresie podatków i opłat lokalnych
 • uzyskania bezpośredniego dostępu do:
  • Biuletynu Informacji Publicznej
  • Platformy Oświatowej
  • eSesji - materiałów Rady Miasta Zduńska Wola

Aby otrzymać pełny dostęp do funkcji Platformy Usług Publicznych e-Urząd Zduńska Wola należy utworzyć konto, zalogować się, w module Moje Konto wygenerować, pobrać w formacie PDF i wydrukować "wniosek o dostęp na podstawie numeru PESEL", a następnie udać się z wydrukiem i dowodem osobistym od Urzędu Miasta Zduńska Wola (ul. Stefana Złotnickiego 12, bud. 2, Kancelaria) w celu potwierdzenia tożsamości.

 

REGULAMIN PUE

 


Aplikacje mobilne:

e-Urząd Zduńska Wola dla systemu Android
e-Urząd Zduńska Wola w wersji dla systemu iOS


Projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- RPLD.07.01.02-0002/16-00 z dnia 8 września 2016 roku.


Kontakt

Urząd Miasta Zduńska Wola

98-220 Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

tel. (+48) 43 825 02 00

email: urzad_miasta@zdunskawola.pl