Masz coś do załatwienia w Urzędzie Miasta? By ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem, zachęcamy do korzystania z poniższych formularzy elektronicznych lub kontaktu telefonicznego. Spis wszystkich telefonów Urzędu Miasta Zduńska Wola znajduje się tutaj: http://zdunskawola.pl/pl/menu-kontakt/urzad-miasta/biura

Sprawę w Urzędzie Miasta Zduńska Wola możesz załatwić nie tylko w formie papierowej, ale również elektronicznie, przez Internet wybierając interesujący temat z listy poniżej - nastąpi przekierowanie do odpowiedniej usługi na ePUAP. Lista wszystkich dostępnych usług na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mzdwola

Załatw sprawę

OGÓLNE: Pismo ogólne do podmiotu publicznego i
300+: Skorzystaj z programu „Dobry Start” i
500+: Skorzystaj z programu Rodzina 500+ i
AKTY STANU CYWILNEGO: Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i
AKTY STANU CYWILNEGO: Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym i
AKTY STANU CYWILNEGO: Zgłoszenie urodzenia dziecka i
ALKOHOL: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i
DOWÓD OSOBISTY: Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego i
DOWÓD OSOBISTY: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i
GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
MELDUNEK: Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy i
MELDUNEK: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i
MELDUNEK: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i
MELDUNEK: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego i
MELDUNEK: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego i
NIERUCHOMOŚCI: Ustalenie numeru porządkowego budynku i
OGÓLNE: Udostępnianie informacji publicznej i
PODATKI: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
PODATKI: DL-1 Deklaracja na podatek leśny i
PODATKI: DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości i
PODATKI: DR-1 Deklaracja na podatek rolny i
PODATKI: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych i
PODATKI: IL-1 Informacja o lasach i
PODATKI: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych i
PODATKI: IR-1 Informacja o gruntach i

Jeśli na powyższej liście nie ma sprawy, którą chcesz załatwić w naszym Urzędzie:

1) przejdź na tę stronę: https://bip.zdunskawola.pl/sprawy-do-zalatwienia/438 ;

2) znajdź sprawę według tematu lub biura - każda sprawa zawiera dokładny opis, dane kontaktowe i wzory dokumentów do pobrania;

3) przygotuj wszystkie wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (ewentualnie uiść opłatę na odpowiedni rachunek bankowy, jeśli w opisie usługi jest to określone, a potwierdzenie płatności również dołącz do pozostałych dokumentów);

4) przejdź na ten formularz elektroniczny na ePUAP (zalecamy zrobić to poprzez przeglądarkę Microsoft Explorer/Edge lub Mozilla Firefox): 
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe/mzdwola

5) zaloguj się Profilem Zaufanym, e-dowodem lub za pośrednictwem banku;

6) po zalogowaniu przejdziesz do formularza elektronicznego, w którym:

    a) w polu "Ustaw adresata" wpisz Miasto Zduńska Wola;

    b) wypełnij pola "Rodzaj pisma", "Tytuł pisma" i "Treść pisma";

    c) podepnij wszystkie przygotowane dokumenty w wersji elektronicznej jako załączniki;

    d) jeśli formularz jest kompletny, wciśnij przycisk "Dalej", aby zwizualizować formularz;

    e) jeśli wszystko jest wypełnione poprawnie, wciśnij przycisk "Podpisz", aby podpisać elektronicznie formularz;

    f) po podpisaniu wciśnij przycisk "Wyślij", aby wysłać do nas formularz.